Deklaracija

Tautos Prisikėlimo partijos programos deklaracija

Tarp ligi šiol Lietuvą valdžiusių politinių partijų deklaruojamų šūkių ir darbų yra didžiulis atotrūkis. Ir valdančios, ir opozicinės partijos tapo vien galingų interesų grupių patarnautojomis. Partijų narių nuolatinis migravimas iš vienos į kitą (ypač Seime) kuo aiškiausiai liudija, kad programinės, ideologinės ribos tarp jų išnyko. Jų politika tapo nevieša ir neatvira, konfrontacinė ir nebekelia pasitikėjimo, skatina valdžios ir visuomenės susvetimėjimą, žmonių nusivylimą valdžios institucijomis, kuris šiuo metu yra išaugęs kaip niekada ir jau perauga į nusivylimą pačia Valstybe. Tokia politika didina piliečių abejingumą politikai – mūsų bendrų reikalų tvarkymui.

Visa tai užgožia net neabejotinus šalies pasiekimus, kurių nė nemėginame menkinti.

Politinis procesas (ypač jo finansavimas) tapo labai neskaidrus. Šalies politikoje įsivyravo nesąžiningumas, savanaudiškumas, susipriešinimas, visose viešųjų reikalų tvarkymo grandyse – korupcija, Lietuvos visuomenėje – abejingumas.

Tai turi baigtis!

Tai paskatino mus burtis į Tautos Prisikėlimo partiją.

Mūsų tikslas – skatinti sveikas kūrybines Tautos galias, prikelti Lietuvos žmonių tikėjimą Valstybe ir jos institucijomis, tikėjimą, kad kiekvieno piliečio balsas yra svarbus ir gali pakeisti jų ir jų vaikų ateitį, visų mūsų pagrįstą pasididžiavimą Lietuva ir priklausymu jai.

Tautos Prisikėlimo partija nesiekia pakeisti Lietuvos geopolitinės orientacijos. Mūsų partija nesiekia pakeisti Lietuvos konstitucinės santvarkos. Partija nesiekia pakeisti mūsų politinės sistemos pagrindų.
Mūsų partija nėra antisisteminė partija. Priešingai, mes siekiame sutvarkyti mūsų Valstybės politinę sistemą demokratiniais ir moraliais pagrindais. Politinė sistema turi veikti taip, kaip ji privalo veikti pagal mūsų šalies Konstituciją – demokratiškai ir atsakingai.

Siekiame, kad sumažėtų atskirtis tarp žmonių ir jų rinktos valdžios, politinės bendruomenės susiskaldymas ir susipriešinimas. Siekiame, kad Valstybė, jos institucijos susigrąžintų visuomenės pasitikėjimą. Siekiame, kad išnyktų žmonių nusivylimas valdžia ir Valstybe.

Mes tikime, kad tai dar įmanoma.

Mes tikime, kad Lietuvos politika gali būti švari, skaidri, kad grupiniai interesai neimtų viršaus prieš bendruosius. Mes siekiame, kad politika Lietuvoje būtų morali.

Kad taip būtų, į politiką turi būti sugrąžinti garbė, sąžinė, padorumas, žodžio laikymasis. Politika ir politikai turi atgauti savigarbą.

Tik švari, morali politika gali būti pilietiška ir demokratinė. Tik tokia politika yra patriotinė.

Tik tokia politika gali užtikrinti kompetentingą ir atsakingą valdymą, teisės viršenybę ir lygų teisingumą visiems, Tautos gerovę, socialinės atskirties įveikimą ir visuomenės darną, kiekvieno žmogaus, visuomenės ir visos Valstybės saugumą.

Tik pilietiška ir demokratinė politika gali pritraukti sąžiningus įvairių sričių profesionalus Valstybės reikalams spręsti.

Mes nesame dar vieni „gelbėtojai“. Priešingai, mes siekiame, kad žmonės galėtų rinktis tarp racionalių ir garbingų politinių alternatyvų. Siekiame, kad politinės sistemos dalyviai atsisakytų populistinių pažadų ir veikimo metodų. Mes nesiekiame valdyti, norėdami patenkinti ambicijas ar praturtėtume – mes siekiame, kad visiems mums svarbius sprendimus atsakingai priimtų sąžiningi ir kompetentingi žmonės. Tik taip valdoma Valstybe galima didžiuotis.

Tautos Prisikėlimo partija – antipopulistinė ir antikorupcinė partija. Taip pat ir patriotinė partija.

Mes esame tiesiog Lietuvos žmonės, dauguma niekuomet aktyviai nedalyvavę politikoje, kuriems nusibodo, kaip juos valdo. Esame Lietuvą mylintys, savo ir savo vaikų ateitį branginantys žmonės, kuriems jau gana.

Mes nestokojame ryžto ir valios siekti savo tikslo. Mūsų nesaisto įsipareigojimai turtingiems rėmėjams. Paskui mus nesivelka korupcijos šleifas. Mes su savimi neatsivedame susikompromitavusių politikų-perbėgėlių. Vienintelis mūsų įsipareigojimas – dirbti Lietuvos žmonėms, kad mūsų Tėvynė klestėtų, kad joje būtų gerbiamas kiekvienas žmogus.

Kad KIEKVIENAS LIETUVOS PILIETIS BET KUR PASAULYJE GALĖTŲ didžiuodamasis pasakyti: „AŠ gyvenu LIETUVOJE!“