Nuostatos

10 TAUTOS PRISIKĖLIMO PARTIJOS nuostatų:

1. Valstybę reikia valdyti, o ne savintis;

2. Įstatymų ir visuomenės interesų viršenybė prieš atskirų grupių ir asmenų interesus;

3. Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės užtikrinimas;

4. Tvirta ir pasiturinti šeima – turtingos valstybės pagrindas;

5. Išsilavinęs jaunimas yra Lietuvos ateitis, o jos kūrėjas – visuomenėje gerbiamas ir socialiai aprūpintas pedagogas;

6. Pensinis amžius – tai garbingas gyvenimo ruduo, o ne metas stovėti ištiesta ranka;

7. Asmens saugumo ir jo teisių bei laisvių užtikrinimas;

8. Lietuva – lygiavertė ir pilnateisė tarptautinės bendruomenės narė, palaikanti gerus santykius su kaimynais;

9. Saugaus gyvenimo Lietuvoje pagrindas – ne bausmės griežtumas, o jos neišvengiamumas;

10. Racionalus ir taupus realaus biudžeto paskirstymas.