“Tautos prisikėlimo partija” – partija su polėkiu

“Tie, kurie moka pasišaipyti iš savęs, sveikai žiūri ir į kitus”, – TPP lyderis Arūnas…