Tautos prisikėlimo partijos pirmininkas pažadus pildo

Nors lažybos ir pralaimėtos, bet pažadai išpildyti. Ką pažadama, tą ir išpildome!